Det har blitt skrevet utallige bøker om Jesus Kristus. Mange av disse bøkene har vært preget av et liberalt syn på Jesus fra Nasaret. Noen har vært direkte villedende, ja, også preget av vantroens ånd.

Noen har skrevet for å ære Jesus mens andre har gjort hva de kunne for å sette ham i miskreditt. Men det er også skrevet mange gode bøker om Jesus Kristus av mennesker som har personlig kjennskap til ham og som har fulgt Guds åpenbaring i Bibelen.


Jeg har vokst opp i Metodist-kirken i Bergen og møtte Jesus til frelse og gjenfødelse som 18-åring. Det ble vendepunktet og til dags dato har Jesus vært hovedpersonen i mitt liv.

Når jeg nå forsøker å skrive en bok om Jesus, er det med største respekt for Guds ord. Boken har en primærkilde, Bibelen, hvor vi finner all sann informasjon om denne helt spesielle personen, Jesus Kristus.


Han er den mest omtalte person i verdenshistorien. Han er også den i historien som er både hatet og elsket av millioner.
  Jesus er den største personen både i himmelen og på jorden. Hans liv og gjerning har berørt millioner av mennesker i alle land. Han har et utgangspunkt i evigheten og kommer til å leve for bestandig.

Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det.. Med det mener jeg at denne boken ikke er fullkommen eller inneholder alle sider ved Jesus Kristus. Men det har tatt lang tid å skrive boken nettopp fordi stoffet er uutømmelig. Med det er det sagt at jeg gjorde det jeg kunne i håp om at noen som leser boken kan bli grepet av Jesus slik som millioner av mennesker har opplevd Jesus.

Boken har en mengde sitater fra Bibelen, både GT og NT. Det betyr at du slipper og stoppe for å bla i Bibelen din. Det gjør lesningen enklere og du får straks  bibelskriftstedene som forklarer teksten og undervisningen.


Alle skriftstedene er fra Norsk Bibel 07. En oversettelse som jeg bruker selv og har blitt vant med gjennom mange år. Har du behov for å lese en annen bibeloversettelse, er det opp til deg. Du vil finne at mange skriftsteder kommer igjen i de forskjellige kapitlene. Det skjer fordi det samme skriftsted kaster lys over andre sider ved Jesus og hans liv og gjerning.

Boken er en studiebok beregnet på dypere innsikt om personen Jesus slik han er fremstilt i Bibelen. Boken vil være svært nyttig i bibelstudiegrupper. Hvis du kommer til å like boken om Jesus, ber vi deg anbefale den til andre mennesker. Du kan bruke den i ditt eget hjem og i bibelgrupper og jeg tror at stoffet i boken vil være nok for minst to års sammenhengende bibelstudier.

Boken er nå ferdig skrevet
Nå er jeg ferdig med å skrive denne boken. Den er nå på 49 kapitler og dreier seg helt og fult om Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Frelser og Herre. I disse dager leses grundig korrektur på hele boken. Det vil ta tid, for boken er på ca. 250 sider. Boken blir en pocket-utgave og dermed også billigere å kjøpe. Så snart korrekturen er ferdig går vi videre med ombrekkingen og deretter trykkingen av boken. Vi holder dere oppdatert.

Boken "Historien og sannhen om Jesus Kristus" kommer ut på foreningen "Konservative Forkynneres Forening" (KFF). Vi har også andre bøker du vil like å lese. Bøker som setter deg i fyr og flamme og som øker din forståelse av Guds ord. Disse er:
"Guds plan for Israel, menigheten og verden" Se www.endetidsboken.org 
"Johannes Åpenbaring, En systematisk gjennomgang". www.åpenbaringsboken.no 
Du kan forhåndsbestille boken om Jesus Kristus HER
 
 
     
  toppen  
 
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Tel 99697543 E-post: post@bokenomjesus.online