Kap

INTRODUKSJON

1

Kapiteloversikt

2

Er det Nye Testamentet pålitelig?

3

Historiske syn på Jesus

4

Eksterne uttalelser om Jesus

5

Treenigheten i Bibelen

 

Jesus - før all tid

6

Jesu Kristi pre-eksistens

7

Jesus skaperen av himmel og jord

8

Jesu Kristi guddommelighet

Jesus i Det gamle Testamentet

9

Guds Sønn i Det gamle Testamentet

10

Profetier om Jesus i Det gamle Testamentet

11

Profetiske forbilder om Jesus i Det gamle Testamentet

12

Jesus i Hebreerbrevet

13

Historien om Guds Sønns legeme

 

Jesus kommer til vår verden

14

Jesu inntreden til denne verden

15

Jesus og Den Hellige Ånd

16

Jesus begynner sin offentlige tjeneste

17

Jesus fristes av djevelen

18

Jesus var også et sant menneske

19

Jesus – et menneske uten synd

20

Jesus som Menneskesønnen

21

Jesus herliggjøres på fjellet

22

Jesus er Messias

23

Jesus som hyrden

24

Jesus er Herrens tjener

25

Jesus som forkynner og lærer

26

Jesus og hans lignelser

27

Jesus som profet

28

Jesus som helbrederen

29

Jesu har guddommelige titler

30

Hvorfor Jesus kom til denne verden?

 

Jesu død og oppstandelse

31

Jesus innstifter nattverden på den øvre salen

32

Jesus og Judas Iskariot

33

Jesus i Getsemane-hagen

34

Stedet hvor Jesus ble korsfestet

35

Jesus dør på korset

36

Jesu sju ord fra korset

37

Jesus beseirer Satan

38

Kraften i Jesu blod

39

Spesielle hendelser da Jesus døde

40

Jesu Kristi oppstandelse fra de døde

41

Jesus i dødsriket

 

Jesus etter oppstandelsen

42

Jesus mellom oppstandelsen og himmelfarten

43

Jesu himmelfart fra Oljeberget

44

Jesus ved Faderens høyre hånd

 

Jesus i sitt kongedømme

45

Jesu kommer tilbake

46

Jesus som dommeren

47

Jesus som konge over hele jorden

 

Avslutning

48

Oppsummering og appell

 

 
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Tel 99697543 E-post: post@bokenomjesus.online